• ข้อดีของ UVCare

  สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา โปรโตซัวร์ ได้ผลอย่างแน่นอน

 • ปราศจากการใช้สารเคมี ดังนั้นจึงหมดกังวลเรื่องสารตกข้างของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการแล้ว

 • ค่าอุปกรณ์ราคาไม่สูง ใช้งานสะดวก และง่ายต่อการบำรุงรักษา

 • ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ยืดอายุอาหารและปราศจากการปนเปื้อน

 • ลดอัตราการติดเชื้อของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

 • ลดการติดเชื้อของโรคติดต่อทางอากาศ และอากาศบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรค

 • ประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ HVAC ได้ 15-20%

 • ลดการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อในกลุ่มคนที่ทำทางในอาคารสำนักงาน

 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย