ห้องนอนลูกมีกลิ่นอับ ส่งผลร้ายแค่ไหน ?

เนื่องจากความชื้นและไอน้ำภายในบ้านอาจจะทำให้เกิดเชื้อราที่บนผนัง เพดาน หรือแม้แต่ในตู้เสื้อผ้า และบนพรมได้ คุณควรค้นหาต้นตอของกลิ่นอับชื้น…