ผ่านการทดสอบ เป็นที่เชื่อถือ ปลอดภัย และได้ผลดีเยี่ยม

โดยทั่วไปแล้วอากาศในห้องแอร์หรือสถานที่ๆมีคนอยู่เยอะๆ จะมีคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ และเชื้อไวรัส แบคทีเรีย จะสามารถแพร่กระจายในห้องจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหนึงได้อย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆนาๆ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในห้องของยูวีแคร์สามารถยับยั้้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพในทุกพี้นผิว ไม่เว้นแม้กระทั่่งซอกเล็กซอกน้อยทั่วทั้งบริเวณห้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส จุลชีพ และสิ่งที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ถึง 99.9 %

  • เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล คลีนิค โรงเรียน สำนักงาน โรงภาพยนตร์ และสถานเด็กเล่นต่างๆ

  • ปราศจากสารเคมี

  • ใช้วัสดุที่ทำจากคาร์บอนสตีล ซึ่งมีความคงทนสูง

  • ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อหมุน

  • สามารถตั้งเวลาการทำงานต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 15 นาที จนถึงหลายชั่วโมง

  • ให้พลังในการฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็วด้วยการใช้หลอดยูวีขนาด 30 วัตต์ 4 หลอด

  • มีช่องเก็บหลอดยูวีทั้งสี่หลอดอย่างมิดชิด

  • สามารถปรับมุมหลอดยูวีทั้งสี่หลอดได้ตั้งแต่ 30 – 180 องศา

  • มีระบบการหยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

Product Gallery