Unbox Super Air Cleaner W/Humidifier 8-Stag / เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรค(8 ขั้นตอน)

สิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบ
– ควรทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบทุกๆ 15 วัน โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือนำไปล้างทำความสะอาด แต่ต้องรอให้แห้งสนิทก่อนจึงจะสามารถประกอบกลับไปได้
– ควรทำความสะอาดแผ่นกรองคาร์บอนทุกๆ 2 เดือน โดยการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกออกจากแผ่นกรอง(ห้ามถูกน้ำ)
– ควรทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 2 เดือน (ห้ามถูกน้ำ)
– ให้ทำความสะอาดตัวเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคฝุ่นทุกๆ 2 เดือน
– ควรเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน และ แผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 6 เดือน – 1 ปี

Unbox Super Air Cleaner (7-Stage)/เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรค

สิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบ
– ควรทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบทุกๆ 15 วัน โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือนำไปล้างทำความสะอาด แต่ต้องรอให้แห้งสนิทก่อนจึงจะสามารถประกอบกลับไปได้
– ควรทำความสะอาดแผ่นกรอง Cold Catalyst ทุกๆ 2 เดือน โดยการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกออกจากแผ่นกรอง(ห้ามถูกน้ำ)
– ควรทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 2 เดือน (ห้ามถูกน้ำ)
– ให้ทำความสะอาดตัวเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคฝุ่นทุกๆ 2 เดือน
– ควรเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน และ แผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 6 เดือน – 1 ปี

Unbox Super Power Vacuum / เครื่องดูดฝุ่นฆ่าเชื้อโรคพลังสูง

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ควรทำความสะอาดไส้กรองอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน
– ในตัวเครื่องจะมีสวิทซ์เป็นลูกเหล็กอยู่ และหลอดไป UV จะดับทุกครั้งที่มีการหงายเครื่องเพื่อความปลอดภัย
– ห้ามเพ่งมองแสง UV จากเครื่องดูดฝุ่นฆ่าเชื้อโรคพลังสูง ในขณะที่เครื่องทำงาน เพราะจะเป็นอันตรายกับดวงตาและผิวหนัง
– เก็บให้พ้นมือเด็ก
– ห้ามมิให้อุปกรณ์เปียกน้ำ

Unbox Toothbrush Sterilizer / อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับแปรงสีฟัน

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ห้ามจุ่มส่วนฐานของอุปกรณ์ลงน้ำ
– อุปกรณ์จะไม่ทำงานหากปิดฝาไม่สนิท
– ควรจะทำความสะอาดถ้วยรองน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

Unbox Shoe Sterilizer / อุปกณ์กำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคในรองเท้า

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ห้ามเพ่งมองแสง UV จากอุปกรณ์ Shoes Sterilizer ในขณะที่เครื่องทำงาน เพราะจะเป็นอันตรายกับดวงตาและผิวหนัง อีกทั้งอุกปรณ์นี้มีการปล่อยโอโซนซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคือง
– เก็บให้พ้นมือเด็ก

Unbox Portable Germ Zapper / อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในห้องแบบพกพา

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ห้ามให้แสง UV สัมผัสกับดวงตาหรือผิวหนังเพื่อความปลอดภัย
– ไม่ให้คน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องขณะที่เปิดใช้งานอุปกรณ์
– ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์หยุดทำงานแล้ว ก่อนที่จะกลับเข้ามาในห้อง
– เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
– ควรเปิดห้องเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังจากทำการฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้ว

Unbox Pocket Sterilizer / อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ควรเก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากมือเด็ก
– ห้ามใช้แสง UV สัมผัสดวงตา หรือผิวหนังโดยตรง
– หลอด UV จำทำงานต่อเมื่ออยู่ในตำแหน่งคว่ำลงเท่านั้น และเมื่ออุปกรณ์ถูกหงายขึ้น หลอด UV จะตัดการทำงานเพื่อความปลอดภัย
– เมื่อเขย่าตัวอุปกรณ์จะเสียงเหมือนมีอะไหล่หลวมอยู่ภายใน ซึ่งไม่ได้เป็นอาการผิดปกติ แต่เป็นกลไกนิรภัยตัดการทำงานเมื่ออุปกรณ์ถูกหงายขึ้น

Unbox Multi Purpose Sterilizer / เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์ขนาดใหญ่

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ควรจะเก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากเด็ก
– ห้ามจ้องแสงยูวี เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
– ต้องรอให้สิ่งของที่พึ่งฆ่าเชื้อเสร็จ คลายความร้อนลงก่อน ที่จะหยิบสิ่งของนั้นๆ ออกจากเครื่อง
– ห้ามใช้ระบบ Heat Warming กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออีเล็คโทรนิกส์

Unbox Deluxe Germ Terminator / อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคแบบเดอลุกซ์

สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ
– ควรจะเก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากมือเด็ก
– ห้ามให้แสง UV สัมผัสดวงตา หรือผิวหนังโดยตรง
– หลอด UV จะทำงานต่อเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่คว่ำลงเท่านั้น และเมื่ออุปกรณ์ถูกหงายขึ้น หลอด UV จะตัดการทำงานเพื่อความปลอดภัย